Over

Over We Need IT

Het doel van We Need It is om bedrijven bewust te maken van de mogelijkheid tot ICT-donatie. Wij helpen bedrijven bij het afvoeren van afgeschreven apparatuur en de restwaarde in te zetten ter ondersteuning van goede doelen in de strijd tegen armoede. Samen met de bedrijven leveren we een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Onze werkwijze is onderscheidend en betrokken. To make a beter World! Help, Give, Save

Uw voordeel

De meeste ICT-apparatuur is na twee of drie jaar afgeschreven. Naast de vervanging ervan zijn er nog allerlei bijkomende onkosten: transportkosten voor de afvoer, hoge uitgaven voor dataverwi-jdering volgens de normen van DoD (Department of Defense/USA), een rekening voor het vernietigen van defecte hardware en natuurlijk het arbeidsloon van uw eigen personeel.

Het kan ook zonder de bijkomende onkosten: door te kiezen voor ICT-donatie. Als uw bedrijf doneert, verzorgt ‘We Need IT’ het gehele afvoertraject. U en uw medewerkers hebben er verder geen omkijken naar. Bovendien krijgt uw oude apparatuur zo mogelijk een tweede leven bij mensen met een klein budget. Onbruikbare apparatuur zullen we, om elektronisch afval (E-waste) te beperken, ter recycling aanbieden bij een recyclestation.

shadow

Wij werken volgens de 5R’s

Re-think

g1

 • doneer ICT- en netwerk-apparatuur aan een goed doel
 • ervaar de voordelen (zie meerwaarde doneren ICT-apparatuur).

Re-duce

g1

 • beperken van elektronisch afval
 • grondstoffen die uitgeput raken
 • milieuvriendelijke afvoer defect apparatuur(re-cycle).

Re-new

g1

 • dataverwijdering
 • controle en schoonmaak van de apparatuur
 • verwijderen van bedrijfskenmerken
 • opwaarderen van ICT-apparatuur

Re-use

g1

 

 • klaar voor hergebruik
 • betaalbare computer voor mensen klein budget.

Re-cycle

g1

 • demonteren van hardware
 • componenten sorteren op grondstof
 • aanbieden bij recyclestation
 • terugwinnen van grondstoffen

RE-THINK

Heeft u of gaat u uw ICT-apparatuur vervangen en wilt u deze doneren aan een goed doel?

Vernietiging van uw oude apparatuur is niet de enige keuze die u als bedrijf heeft. Als uw bedrijf afgeschreven ICT-apparatuur doneert, verzorgt ‘We Need It’ zonder bijkomende kosten het gehele afvoer traject. Uw oude apparatuur krijgt zo mogelijk een tweede leven bij mensen met een klein budget. Via de restwaarde verwerven we inkomsten om goede-doelen-organisaties te ondersteunen bij hun maatschappelijke doelstellingen. Het belang van goede doelen is belangrijker dan ooit in deze tijd van economisch crisis.

RE-DUCE / RE-NEW / RE-USE

Bijdrage leveren aan het verbeteren van onze samenleving

Met hergebruik van ICT-apparatuur bereiken wij de hoogste vorm van recycling. De ICT gaat de markt pas weer op na:

 • een grondige check;
 • dataverwijdering met gecertificeerde dataverwijdering software (DoD – Department of Defense);
 • schoonmaak van bedrijfskenmerken;
 • installatie van nieuwe software.

Op deze manier komt er voor meer mensen betaalbare ICT-apparatuur beschikbaar. Met name voor mensen met een klein budget of non-profitorganisaties zoals ‘Op Eigen Kracht Training’. Deze organisatie zet zich in om mensen, die problemen hebben en leven in een sociaal isolement, zelfstandig deelgenoot te laten worden van de maatschappij.

RE-DUCE / RE-CYCLE

Hergebruik en milieuvriendelijke afvoer van uw ICT-apparatuur

Het afvoeren van ICT-apparatuur naar een afvalverbrandingsinstallatie is een belasting voor het milieu en daarmee gaan er veel bruikbare componenten en grondstoffen verloren. Defecte apparatuur zal eerst worden gecontroleerd op nog bruikbare componenten voor hergebruik. Om E-waste te beperken wordt onbruikbare apparatuur door We Need It op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier gedemonteerd en op grondstof gesorteerd. Pas dan wordt het aangeboden bij een recyclestation.